اطلاعات پروژه

افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند.

افزونه یا پلاگین های بسیاری وجود دارند که پس از نصب امکانات ویژه ای را به سایت شما اضافه می کنند.

وبسایت: www.yoursite.com

تصاویر مربوطه

پروژه تکی-با اسلایدر
Single project-with full video

There are plenty of plugins or project extensions that add specific features to your site after installation. – With Slider 2/3

There are many plugins or plugins that add specific features to your site after installation.
Website: www.yoursite.com

Technology

پروژه تکی-با اسلایدر
Single project-with full video
فهرست