خدمات اصلی

check_box

گروه خدمات حسابرسی

حسابرسی صورت‏های مالی، بازرسی قانونی شرکتها، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی بیمه‏ ای ارجاعی از سازمان  تامین اجتماعی، بررسی روش‏های توافقی، بررسی اجمالی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، حسابرسی داخلی، نظارت بر تصفیه شرکت‏های در حال انحلال

money_off

گروه خدمات مالیاتی

مشاوره مالیاتی، حسابرسی مالیاتی

attach_money

گروه خدمات مالی

ارزیابی سهام شرکت‏ها (توسط شرکا عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری)، تهیه صورت‏های مالی،تهیه صورت‏های مالی تلفیقی، انجام عملیات حسابداری شرکت‏ها و مشاغل،اصلاح حساب‏ها،اصلاح حساب دارائی‏های ثابت مشتمل بر شناسائی و پلاک کوبی دارائی‏ها، تهیه بودجه سالانه شرکت‏ها و سازمان‏ها

گروه خدمات آموزشی

آموزش استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آشنائی با قوانین مالیاتهای مستقیم، تجارت، محاسبات عمومی و …

account_balance

گروه خدمات مشاوره مدیریت

عارضه یابی سازمانی، مشاوره درتهیه طرح توجیهی اقتصادی، مشاوره درتهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت‏های سهامی، مشاوره درارزیابی تخصصی نیروی انسانی، امورمالی سازمان‏ها و ارائه طرح بهبود، اصلاح ساختار مالی، آموزش کارکنان سازمان‏ها مشتمل بر برگزاری دوره های تئوری و کارگاهی

گروه خدمات ارجاعی از دادگاه‏ها

ارائه گزارشات کارشناسی رسمی دادگستری

با ما در تماس باشید

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

فهرست